စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်နိုင်မည့်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ

( ၁ )ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဓိကအချက်အလက်များ

( က ) စီမံကိန်းတည်နေရာ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ဧရိယာဧက(၂၃၁)သိန်း ကျော်တွင် စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာအနေဖြင့် (၄၆) သိန်းကျော် တည်ရှိပြီး (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် ဧရိယာများဖြစ်၍ အောက်ပါ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

 • တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း များစွာ ရှိပြီး ဆန်စပါး၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဖရဲ/ သခွား၊ လက်ဖက်၊ ကော်ဖီအစရှိသည့် သီးနှံများအား စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုများသည့် တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုး၍ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ကာ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သို့ တင်ပို့ ရောင်းချခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
 • စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အထောက်အကူပြုသည့် အရေးကြီးလိုအပ်သော (အဆင့်မြင့်ဆန်စါး ကြိတ်ခွဲစက်၊ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်များ၊ သီးနှံအခြောက်ခံ စက်များ) အစရှိသည့် လယ်ယာဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအားလုံး
 • (ဓါတ်မြေသြဇာ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးများ) အစရှိသည့် သွင်းအားစု ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
 • ကိုယ်ပိုင်မြေ၊ ဌားရမ်းထားသောမြေ၊ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းများအားလျှောက်ထား၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

( ၂ ) စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

( က ) ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင် ဧက(၁၀၀၀)နှင့်အထက် တဆက်တစပ်တည်း မြေ(၄)နေရာရရှိနိုင်

 • ဟင်နောင် အုပ်စု၌ ဧက(၂၀၀၀)
 • အောက်မှန်ကင်းအုပ်စု၌ ဧက(၈၃၀၀)
 • ခတောင်ပွင့်အုပ်စု၌ ဧက (၁၀၀၀)
 • မန်းသက်အုပ်စု၌ ဧက(၁၁၀၀)
 • စုစုပေါင်း မြေဧက (၁၂၄၀၀) တွင် နှစ်ရှည်သီးပင်များ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
 • ရော်ဘာ၊ လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ စသည့် နှစ်ရှည်သီးနှံပင်များ စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး (ကြက်ပေါင်စေး၊ လက်ဖက် ခြောက်၊ ကော်ဖီမှုန့်) စသည့် ကုန်ချောထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စက်ရုံများ တည်ထောင်နိုင်ပါသည်။

( ခ ) ကသာခရိုင် ၊ ကသာမြို့နယ်တွင် တဆက်တစပ်တည်း ဧက(၁၀၀၀)အထက် ဖော်ထုတ်နိုင်မည့် ကျေးရွာအုပ်စု (၂) အုပ်စုရှိ

 • မံလွှဲအုပ်စုတွင် ဧက(၂၀၀၀၀)
 • ကကာ အုပ်စုတွင် ဧက(၄၅၀၀) ဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

( ဂ ) တမူးခရိုင်၊ တမူးမြို့နယ် ဧက (၂၀၀) နှင့်အထက် တဆက်တစပ်တည်း ဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးနိုင် မည့် ကျေးရွာအုပ်စု (၄)အုပ်စုရှိ

 • မင်းသာအုပ်စု ဧက(၄၀၀)
 • ကွန်းတောင် အုပ်စု ဧက (၂၀၀)
 • စွန်လည်အုပ်စု ဧက(၃၀၀)
 • ဝိတုတ်အုပ်စု ဧက(၅၀၀)
 • စုစုပေါင်း (၁၄၀၀) ဧက ဖော်ထုတ်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

( ဃ ) စစ်ကိုင်းခရိုင်နှင့် မုံရွာခရိုင်

စစ်ကိုင်းခရိုင်နှင့် မုံရွာခရိုင် တို့တွင်ဖရဲသခွားစိုက်ဧက (၁၇၄၅၈)၊ သရက်စိုက်ဧက (၂၇၁၂)နှင့် နှမ်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့် စိုက်ဧက(၂၀၈၉၀၉)ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ အောက်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

 • သီးနှံအလိုက် ပုဂ္ဂလိကနှင့် တောင်သူ အကျိုးတူ ပူးပေါင်း၍ Contract Farming System ဆောင်ရွက်မည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
 • သီးနှံအလိုက် Processing Plants (သီးနှံ/မျိုးစေ့သန့်စင်စက်)များ ထူထောင်ခြင်း နှင့် Value Added Products (ထပ်ဆင့်တိုး တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ) ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။

( င ) ရွှေဘိုခရိုင်

ရွှေဘိုခရိုင်တွင် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းစိုက်ဧက (၂၉၅၅၄၂)၊ နှစ်စဉ် ဆန်စပါး တန်ချိန် (၄၈၀,၂၅၂)တန်ထွက်ရှိရာ အောက်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ သည်။

 • သီးနှံအလိုက် ပုဂ္ဂလိကနှင့်တောင်သူအကျိုးတူပူးပေါင်း၍ Contract Farming System ဆောင်ရွက်မည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊
 • သီးနှံအလိုက် Processing Plants (သီးနှံ/မျိုးစေ့သန့်စင်စက်)များ ထူထောင်ခြင်းနှင့် Value Added Products (ထပ်ဆင့်တိုး တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ) ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။

( စ ) ကန့်ဘလူခရိုင်နှင့်ရွှေဘိုခရိုင်

ကန့်ဘလူခရိုင်နှင့် ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပဲမျိုးစုံ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့် ပဲမျိုးစုံဧရိယာ (၂၅၃၄၃၄၃) ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး အထွက်တင်း (၄၅၂၁၅၅၆၂)တင်း ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရွှေဘိုခရိုင်၏ ပဲတီစိမ်းသီးနှံ ဧရိယာ(၂၀၁၇၆၇) ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး အထွက်တင်း (၃၂၈၃၁၆၄) တင်း နှင့် ကန့်ဘလူခရိုင်၏ ပဲတီစိမ်းသီးနှံဧရိယာ (၁၂၁၈၃၂) ဧက စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး အထွက်တင်း(၁၈၂၆၈၃၇) တင်း ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြည်ပတင်ပို့မှုတွင်လည်း အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်လျှက်ရှိပြီး တင်ပို့ရောင်းချမှုတွင် ကမ္ဘာ၌ ဒုတိယအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပဝယ်လိုအားကောင်းခြင်း၊ အလွယ်တကူ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တောင်သူတိုင်း ပဲမျိုးစုံသီးနှံကို ဝင်ငွေရသီးနှံ( Cash Crop ) အဖြစ် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိပြီး အောက်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

 • သီးနှံအလိုက် ပုဂ္ဂလိကနှင့်တောင်သူ အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ Contract Farming System ဆောင်ရွက်မည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
 • သီးနှံအလိုက် Processing Plants(သီးနှံ/မျိုးစေ့သန့်စင်စက်)များ ထူထောင် ခြင်း နှင့် Value Added Products (ထပ်ဆင့်တိုး တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ) ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ကန့်ဘလူခရိုင်နှင့်ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

စဉ် ခရိုင်/ မြို့နယ်အမည် သီးနှံအမည် စိုက်ဧက ရိတ်ဧက အထွက်နှုန်း အထွက်တင်း
ကန့်ဘလူခရိုင် ပဲတီစိမ်း ၁၂၁၈၃၂ ၁၂၁၈၂၅ ၁၅.၀၀ ၁၈၂၆၈၃၇
ကန့်ဘလူ ၁၁၆၁၉၅ ၁၁၆၁၈၈ ၁၄.၈၇ ၁၇၂၇၃၄၄
ကျွန်းလှ ၅၆၃၇ ၅၆၃၇ ၁၇.၆၅ ၉၉၄၉၃
ရွှေဘိုခရိုင် ပဲတီစိမ်း ၂၀၁၇၆၇ ၁၉၉၆၅၃ ၁၆.၄၄ ၃၂၈၃၁၆၄
ရွှေိဘို ၁၅၁၀၃ ၁၄၃၀၁ ၁၈.၈၇ ၂၆၉၈၉၈
ဝက်လက် ၄၂၉၆၉ ၄၂၈၁၄ ၁၆.၆၈ ၇၁၄၁၁၉
ခင်ဦး ၇၇၇၀၇ ၇၆၅၅၀ ၁၆.၄၆ ၁၂၆၀၁၇၀
ရေဦး ၆၆၃၀ ၆၆၃၀ ၁၆.၃၈ ၁၀၈၆၂၃
ဒီပဲယင်း ၄၅၁၁၀ ၄၅၁၁၀ ၁၅.၃၂ ၆၉၁၁၈၆
တန့်ဆည် ၁၄၂၄၈ ၁၄၂၄၈ ၁၆.၇၉ ၂၃၉၁၆၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မုံရွာခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ နှမ်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

စဉ် ခရိုင်/ မြို့နယ်အမည် သီးနှံအမည် စိုက်ဧက ရိတ်ဧက အထွက်နှုန်း အထွက်တင်း
မုံရွာခရိုင် နှမ်း ၂၀၈၉၀၉ ၂၀၈၂၈၀ ၉.၃၉ ၁၉၅၄၉၁၁
မုံရွာ ၂၇၁၅၃ ၂၇၁၄၄ ၁၀.၈၂ ၂၉၃၅၈၇
ချောင်းဦး ၁၈၃၄၇ ၁၈၃၄၇ ၁၂.၃၅ ၂၂၆၅၄၅
အရာတော် ၉၁၄၅၆ ၉၀၉၀၇ ၈.၇၀ ၇၉၀၇၈၂
ဘုတလင် ၇၁၉၅၃ ၇၁၈၈၂ ၈.၉၆ ၆၄၃၉၉၇

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ကန့်ဘလူခရိုင်နှင့်စစ်ကိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ သရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

စဉ် ခရိုင်/ မြို့နယ်အမည် သီးနှံအမည် စိုက်ဧက ရိတ်ဧက အထွက်နှုန်း အထွက်တင်း
ကန့်ဘလူခရိုင် သရက် ၁၃၄၃ ၁၃၄၃ ၁၀၄၉၅.၀၆ ၁၄၀၉၄၈၇၀
ကန့်ဘလူ ၉၆၆ ၉၆၆ ၉၄၇၄.၅၃ ၉၁၅၂၄၀၀
ကျွန်းလှ ၃၇၇ ၃၇၇ ၁၃၁၁၀.၀၀ ၄၉၄၂၄၇၀
စစ်ကိုင်းခရိုင် သရက် ၂၇၁၂ ၂၇၁၂ ၁၁၇၃၂.၂၄ ၃၁၈၁၇၈၄၅
စစ်ကိုင်း ၁၄၉၈ ၁၄၉၈ ၁၄၁၀၅.၂၁ ၂၁၁၂၉၆၀၆
မြင်းမူ ၅၆၉ ၅၆၉ ၁၆၄၂၄.၆၅ ၉၃၄၅၆၂၇
မြောင် ၆၄၅ ၆၄၅ ၂၀၈၁.၅၆ ၁၃၄၂၆၁၂

( ၃ ) ဆက်သွယ်ရန်

Website – www.doa.gov.mm

Email – doa.sgg.myr@gmail.com