(၂၃-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၁၀/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြု လျှောက်ထားလွှာ (၁)ခုအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်နှင့် အတည်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရန် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

Categories: Meetings