မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေနှင့် အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် MYCO စနစ်အသုံးပြုပုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေနှင့် အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (Myanmar Companies Online – MyCO) အသုံးပြုပုံနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မေမျိုးဇော်က ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် တင်ဒါများခေါ်ယူရာတွင် ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များစစ်ဆေးခြင်း၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းရည်ရွယ် ချက်များစစ်ဆေးခြင်း၊ ဒါရိုက်တာအချက်အလက်များစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိနားလည်စေရန် အသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများမှ မေးမြန်းသည်များကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
Categories: report