စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်နိုင်မည့်
Sagaing ECO-Industrial ParkWith Bonded Warehousing Development

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဓိကအချက် အလက်များ

(က) စီမံကိန်းတည်နေရာ

စစ်ကိုင်းမြို့အနီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် စက်မှုဇုန်အသစ် ဖော်ထုတ်မည့်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

မြေဧက (၁၀၀၀၀) ဧက ပေါ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဧက (၁၅၀၀) ပေါ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

 • Project Area to Airport – 30 km.
 • Project Area to Mandalay City – 20 km.
 • Project Size – 10000 acres.
 • Immediate workforce. There are many surrounding cities and towns.
 • Well located infrastructure lines with railway and roadway
 • Agricultural and cultural hub for central Myanmar.

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်ပုံစံ

ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၂) ပါဝင်မည့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

(၃) ရည်ရွယ်ချက်

 • (က) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
 • (ခ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်လာ စေရန်၊
 • (ဂ) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရန်၊

(၄) အကျိုးရလဒ်များ

 • (က) ယခုစီမံကိန်းသည် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရာလမ်း ကြောင်းဗဟိုအချက် အချာနေရာတွင် တည်ရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သောကြောင့် ထွက်ရှိလာသော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို နေရာအနှံ့အပြားသို့ အလွယ်တကူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ခြင်း၊
 • (ခ) စစ်ကိုင်းဆိပ်ကမ်းအသုံးပြု၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအထိကုန်စည်များအလွယ်တကူ သယ်ပို့နိုင်ခြင်း၊
 • (ဂ) မန္တလေးမြို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မြေယာစျေးနှုန်း များစွာ သက် သာခြင်း၊
 • (ဃ) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား လိုအပ်သည့် အကူအညီ အခက်အခဲများ ပူးပေါင်းကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း၊

(၅) ဆက်သွယ်ရန်

 • (က) အမည်- ဦးနိုင်နိုင်ဝင်း
 • (ခ) Phone – 09-2111187
 • (ဂ) Gmail-nnw@gwmym.com