(၂၄-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ International Trade Center-ITC မှ မြန်မာကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၏ ရလဒ်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များ ညှိနှိုင်းဖြည့်စွက်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေး မဟာဗျူဟာ အဖွဲ့ဝင်များ ၊ တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်