စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အဓိကအချက် အလက်များ

(က) စီမံကိန်းတည်နေရာ- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

  • နွား၊သိုး/ဆိတ် နှစ်ရှည်မွေးမြူထုတ်လုပ်၍ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ရန် မွေးမြူရေးနည်းပညာဌာနများ အကူအညီပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် နေ
  • ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ် မွေးမြူ ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများ
  • အေးခဲအသားစက်ရုံလုပ်ငန်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာစက်ရုံလုပ်ငန်းများ
  • သိုးမွေး၊ သားရေထည်နှင့် သားမွေး ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • ရေချို၊ ရေငန်သတ္တဝါများ မွေးမြူလုပ်ကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်
  • ကိုယ်ပိုင်မြေ၊ ဌားရမ်းထားသောမြေ၊ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းများအားလျှောက်ထား၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၂) စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

(က) ကလေးမြို့နယ်တွင် မြေဧက (၂,၀၀၀) ခန့် ရရှိနိုင်

(ခ) စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ၊ ခြေရာတော် စားကျက်မြေ အုန်းတောကျေးရွာ အနီး (ဧက ခန့်မှန်း ၃၆၅၅ ခန့်) ရရှိနိုင်၊

(ဂ) မြင်းမူမြို့နယ် ထီးဆောင်းစားကျက်မြေ (ဧက ခန့်မှန်း ၁၃၄၄ ခန့်) ရရှိနိုင်၊

(ဃ) စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ၊ ရေမြက်ကျေးရွာအနီး၊ ရှမ်းကန်ကြီးစားကျက် ဧရိယာအတွင်း (ဧက ခန့်မှန်း ၆၁၉ခန့်) ရရှိနိုင်၊

(၃) ဆက်သွယ်ရန်

  • Phone – 071-26543, 09-2130546
  • Website – www.moali.gov.mm