(၁၇-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြလာသော လုပ်ငန်းတစ်ခုအား သွားရောက် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ပါသည်။
Categories: Field Trip