(၂၃-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း(MSDP) စီမံကိန်းဘဏ်(Project Bank)ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာပုံစံ ဖြည့်စွက်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းသို့ တိုင်းဦးစီးမှူးနှင့်ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

Categories: Meetings