(၇.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့၊ Win Unity Hotel၌ International Trade Center-ITC မှ UK Department for International Development ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် မြန်မာကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း ရေးဆွဲနိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့အားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။