(က) စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာငွေ (၅) သန်း ၊ မြန်မာငွေကျပ်သန်း (၆၀၀၀) အထိ ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအား တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်များ ရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။

(ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို (၂၈.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ cabinet အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၄ / ၂၀၁၇) ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၂) အရ စီမံ / ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုမိန့် ၊ အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီဌာန၏ ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်သော www.dica.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။