(၂၂.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်စစ်ကိုင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ International Trade Center-ITC မှ UK Department for International Development ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် မြန်မာကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း ရေးဆွဲနိုင်ရေး အကြိုဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။